Pompa Ukur BBM


Peserta: 41 Orang  Pendaftaran: Dibuka 


Mata diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi penera dalam hal melakukan peneraan pompa ukur bahan bakar minyak


Materi Pelajaran